Rekisteriseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Porin Vaihtokaluste/City kaluste
  Y-tunnus: 013801-8
  Postiosoite: 28360
 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Nimi: Pasi Yli-Juoni
  Puhelin:0447556430
  Sähköposti: [email protected]
 2. Rekisterin nimi
  Porin Vaihtokaluste Oy:n asiakasrekisteri
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
  – asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  – palvelun toteuttaminen
  – asiakastapahtumien varmentaminen
  – asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  – markkinointi
  – analysointi ja tilastointi
  – mielipide- ja markkinatutkimukset
  – muut vastaavat käyttötarkoitukset
 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  – yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  – rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  – asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  – viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  – asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  – mahdolliset luvat ja suostumukset
  – mahdolliset tarjonnanestotiedot
  – mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
  – asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  – evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
  – suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti
  – mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin
  Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 7. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön sähköpostitse tai postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.